Vad vill FRT

Vad vill FRT

FRT – Förenade reglertekniker – är en branschförening för alla oss som jobbar med inomhuskomfort, fastighetsautomation och smartare lösningar för att skapa energieffektiva fastigheter över hela Sverige. En stor del av vår förenings arbete handlar om kunskapsutbyte där vi tillsammans hittar vägar för att dra nytta av ny och spännande teknik.

Tre prioriterade områden där FRT vill göra skillnad

När det gäller vad FRT vill så är det framförallt tre delar som vi vill förändra och förbättra i vår bransch.

FRT vill sprida kunskap och inspirera om styr & regler, fastighetsautomation och smartare lösningar för energieffektiva fastigheter.

Vår bransch omfattar många aktörer och är inte helt lätt att förstå. FRT jobbar därför för att få fler att förstå vad ”Styr & regler” är och vad vi medlemsföretag kan göra för både privata och kommunala fastigheter.

FRT vill öka förståelsen för hur energieffektiva fastigheter skapas.

Det finns mängder av metoder, lösningar och teknik för att skapa energieffektiva fastigheter utan att göra avkall på god inomhuskomfort. Men vad är rimligt? Var börjar du resan? FRT vill hjälpa till att höja kunskapen!

FRT vill att Sverige ska erbjuda fler utbildningsvägar till vår fantastiska bransch.

Att skapa ett energieffektivt svenskt fastighetsbestånd är en stor utmaning. EU har höga ambitioner och mål då 30–40 % av världens klimatutsläpp härrör till fastigheter. I Sverige idag finns endast några få gymnasiala utbildningar (automationstekniker) samt energiingenjörs-utbildningar som endast täcker en lite del av branschens breda behov. Det här vill FRT ändra på.