Med klimatpolitiska mål i fokus

FRT:s ordförande heter Kjell Sandehl och här är Kjells ord om varför FRT är en så spännande branschförening? – För mig personligen känns det häftigt att få vara med och engagera mig i frågor som leder till något vettigt..