Rätt krav – inte fler – på vägen mot energieffektiva byggnader

En av FRT:s viktigaste frågor att belysa, prata om och skapa uppmärksamhet kring är förståelsen för hur energieffektiva fastigheter skapas. Hur gör man egentligen? Var börjar du som privat eller kommunal fastighetsägare?

– Det talas idag extremt mycket om vikten av att mäta, säger Thomas Bergstedt, som sitter i FRT:s styrelse. Och det är klart att det är bra men det hjälper ju inte att mäta på allt om det inte finns en tanke bakom. Det viktigaste för att energioptimera smart är att mäta rätt, och att mätvärdena är satta på så vis att de går att agera på och jobba efter.

FRT vill vara en aktör som talar om rimlighet när det kommer till energieffektivisering i vårt svenska fastighetsbestånd.

– Vi får inte hamna där att det inte byggs en skola, en vårdcentral eller ett innovationscenter för att det blir för dyrt att leva upp till energikraven. Det måste hela tiden finnas en balans där vi nyttjar dagens smarta teknik men också tar hänsyn till budget och verklighet.

FRT är förstås positiva till olika typer av kravställningar, både från kommunen via olika miljöcertifieringar såsom Breem och annan energiklassning. För FRTs medlemmar har det här blivit en draghjälp för att öka intresset och kraven på fastighetsautomation och energieffektivisering.

– Jag tror det handlar mycket om att synliggöra våra medlemmars lösningar. Det är ju inte hokus pokus. I mångt och mycket handlar det om att förklara vikten av att skapa rätt lösning för både nutid och framtid, säger Thomas Bergstedt, FRT.

FRT vill vara en förening som inspirerar både kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsägare att gå i bräschen för hur nutida ”Styr & regler” kan göra skillnad för både driftekonomin och energiutmaningen.

– Det finns alltid en risk att man tar i för mycket. Exempelvis att du över- eller underventilerar för mycket. Då får du andra problem med kalla eller varma lokaler, dåligt luft och irriterade hyresgäster. Inom FRT talar vi ofta om rimlighet och analys. Att ta en steg i taget, i vettig takt. säger Thomas Bergstedt.

Thomas Bergstedt

Låter det vettigt?
Vill du också vara ett av bolagen som är med och jobbar för att öka förståelsen kring värdet av styr & regler, fastighetsautomation och energieffektivisering av fastigheter. Ansök om medlemskap i FRT här!